Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 11 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) äitiysavustuslain (477/1993) mukaisten äitiysavustusten suorittamiseen, äitiyspakkauksiin liittyvien arvonlisäverojen ja yleiskulujen maksamiseen

2) tuen maksamiseen kansainvälisestä adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Äitiysavustuksen rahamäärä vuonna 2014 on 140 euroa. Äitiysavustus suoritetaan korotettuna perheelle, johon syntyy tai adoptoidaan samanaikaisesti useampi lapsi.

Äitiysavustus suoritetaan vuonna 2014 arviolta 61 300 lapsesta. Äitiysavustuksen ottaa noin 70 % siihen oikeutetuista äideistä äitiyspakkauksena ja osin rahana muiden nostaessa avustuksen rahana.

Kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvista kustannuksista osa korvataan adoptiovanhemmalle valtion varoista. Tuen suuruus on 1 900, 3 000, 3 800 tai 4 500 euroa lapsen lähtömaan mukaan. Jos samalla kertaa nimetään tai sijoitetaan useampia lapsia samaan perheeseen, toisesta tai sitä useammasta lapsesta maksetaan kustakin 30 % edellä mainituista tuista. Vuonna 2014 tuen saajia arvioidaan olevan 260.

Määrärahasta arvioidaan käytettävän 10 800 000 euroa äitiysavustusten ja 1 000 000 euroa kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvien kustannusten maksamiseen/korvaamiseen.

Äitiyspakkauksen sisältöä tarkistetaan raaka-aineiden hinnannoususta johtuen. Hallitus vahvistaa äitysavustuksen suuruuden valtioneuvoston asetuksella, joka tulee voimaan 1.1.2014 alkaen.

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio 11 800 000
2013 talousarvio 11 800 000
2012 tilinpäätös 11 499 500

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta pitää valitettavana, ettei äitiysavustusta voida korottaa valtiontalouden tiukan tilanteen vuoksi. Äitiysavustus on ollut samansuuruinen (140 euroa) jo vuodesta 2001 lukien, sillä se ei kuulu indeksiin sidottujen etuisuuksien piiriin eikä ole siksi seurannut yleistä kustannuskehitystä. Suurin osa äideistä (70 prosenttia) valitsee äitiyspakkauksen, mutta sen hankinta-arvo vastaa äitiysavustusta.

Valiokunta pitää tärkeänä, että valtiontalouden niin salliessa äitiysavustusta korotetaan, jolloin myös pakkauksen sisältöä voidaan laajentaa. On myös tärkeää, että pakkauksen sisältöä tarkistettaessa tuotevalikoimassa suositaan mahdollisimman suuressa määrin kotimaisia tuotteita, millä voidaan osaltaan tukea suomalaista yrittäjyyttä ja työllisyyttä.

Äitiyspakkaukseen ei enää sisälly imetysopasta, mutta valiokunnan mielestä tulee selvittää, miten opas saadaan ainakin ensisynnyttäjien käyttöön.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 11 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) äitiysavustuslain (477/1993) mukaisten äitiysavustusten suorittamiseen, äitiyspakkauksiin liittyvien arvonlisäverojen ja yleiskulujen maksamiseen

2) tuen maksamiseen kansainvälisestä adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin.