Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 2 244 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on kohtuullinen käsittelyaika.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 252 265 236
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 291 290 317
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Vireille tulleet valitusasiat 9 286 9 500 9 500
Valitusten käsittelyaika (kk) 6,3 6,8 6,8

Työn tuottavuus on laskettu seuraavien arvioiden mukaan: 9 500 päätöstä ja 30 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu 9 500 päätöksen ja 2 244 000 euron määrärahan mukaan.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta, esimiesten johtamistaitoa ja työhyvinvointia seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -1
Palkkausten tarkistukset 7
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -5
Yhteensä 1

2014 talousarvio 2 244 000
2013 talousarvio 2 243 000
2012 tilinpäätös 2 365 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 2 250 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 6 000 euroa talousarvioesityksen 2 244 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 2 250 000
2013 IV lisätalousarvio 120 000
2013 talousarvio 2 243 000
2012 tilinpäätös 2 365 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 2 250 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 55 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 33.01.21 ja aiheutuu työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan tietojärjestelmien uusimisesta.


2014 III lisätalousarvio 55 000
2014 talousarvio 2 250 000
2013 tilinpäätös 2 363 000
2012 tilinpäätös 2 365 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 55 000 euroa.