Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              51. Luotsauksen hintatuki
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

46. Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 20 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (946/2010) mukaisten valtionavustusten maksamiseen Suomeen rekisteröidylle laivanvarustustoimintaa harjoittavalle yritykselle.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Vuoden 2013 talousarviossa on myönnetty 30 milj. euron valtuus nykyisin käytössä oleviin aluksiin tehtävien ympäristönsuojelua parantaviin jälkiasennettavien laitteiden (kuten rikkipesurit ja vastaavat pakokaasupäästöjen puhdistusteknologiat) investointikustannusten tukemiseen. Vuoden 2013 talousarviossa tarkoitukseen myönnettiin 10 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarvioon ehdotetaan loppuosa eli 20 milj. euroa.

Avustukset maksetaan investointien toteuttamisen jälkeen.

Asetus on voimassa vuoden 2014 loppuun asti.

Muutoksena vuoden 2013 talousarvioon verrattuna on, että se sisälsi myös nyt poistuvan uudisalusten ympäristötukiin myönnetyn 28 milj. euron määrärahan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -18 000
Yhteensä -18 000

2014 talousarvio 20 000 000
2013 talousarvio 38 000 000
2012 tilinpäätös 2 000 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Valtuus

Vuonna 2014 saa tehdä vuonna 2013 myönnetyn valtuuden mukaisia sitoumuksia varustamoiden alusinvestointien ympäristötukien myöntämisestä siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty.

Selvitysosa: Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.


2014 talousarvio 20 000 000
2013 IV lisätalousarvio
2013 talousarvio 38 000 000
2012 tilinpäätös 2 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 20 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (946/2010) mukaisten valtionavustusten maksamiseen Suomeen rekisteröidylle laivanvarustustoimintaa harjoittavalle yritykselle.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2014 saa tehdä vuonna 2013 myönnetyn valtuuden mukaisia sitoumuksia varustamoiden alusinvestointien ympäristötukien myöntämisestä siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty.

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että nykyisin käytössä oleviin aluksiin tehtävien ympäristönsuojelua parantavien jälkiasennettavien laitteiden investointikustannusten tukemiseen myönnettyä enintään 30 milj. euron valtuutta saa käyttää siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty sitoumuksien tekemiseen varustamoiden uudisalusinvestointien tukemiseen.

Selvitysosa:Vuoden 2013 talousarviossa on myönnetty enintään 30 milj. euron valtuus nykyisin käytössä oleviin aluksiin tehtävien ympäristönsuojelua parantaviin jälkiasennettavien laitteiden (kuten rikkipesurit ja vastaavat pakokaasupäästöjen puhdistusteknologiat) investointikustannusten tukemiseen. Valtuutta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 7,5 milj. euroa. Avustukset maksetaan alusten valmistumisen jälkeen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 II lisätalousarvio
2014 talousarvio 20 000 000
2013 tilinpäätös 38 000 000
2012 tilinpäätös 2 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että nykyisin käytössä oleviin aluksiin tehtävien ympäristönsuojelua parantavien jälkiasennettavien laitteiden investointikustannusten tukemiseen myönnettyä enintään 30 milj. euron valtuutta saa käyttää siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty sitoumuksien tekemiseen varustamoiden uudisalusinvestointien tukemiseen.