Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 27 010 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1214/2010), lakiin kaupanvahvistajista (573/2009) sekä avioliittoasetukseen (820/1987).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 33 664 25 200 26 810
— muut tuotot 169 200 200
Tuotot yhteensä 33 833 25 400 27 010
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 57 200 42 000 45 000
— osuus yhteiskustannuksista 34 400 28 000 32 000
Kustannukset yhteensä 91 600 70 000 77 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -57 767 -44 600 -49 990
Kustannusvastaavuus, % 37 36 35

2014 talousarvio 27 010 000
2013 talousarvio 25 400 000
2012 tilinpäätös 33 833 367

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 27 010 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Käräjäoikeudet ratkaisevat arvioitua enemmän summaarisia asioita, minkä lisäksi 1.1.2014 lukien toteutetut maksujen korotukset ovat lisänneet tuloja arvioitua enemmän.


2014 III lisätalousarvio 5 000 000
2014 talousarvio 27 010 000
2013 tilinpäätös 34 623 812
2012 tilinpäätös 33 833 367

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 000 000 euroa.

20. Ulosottomaksut

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 69 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 71 683 69 000 69 000
— muut tuotot 43 - -
Tuotot yhteensä 71 726 69 000 69 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 37 613 43 000 38 000
— osuus yhteiskustannuksista 30 381 25 000 30 500
Kustannukset yhteensä 67 994 68 000 68 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 3 732 1 000 500
Kustannusvastaavuus, % 105 101 101

2014 talousarvio 69 000 000
2013 talousarvio 69 000 000
2012 tilinpäätös 71 683 279

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 69 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys johtuu arvioitua korkeammasta perimistuloksesta.


2014 III lisätalousarvio 4 000 000
2014 talousarvio 69 000 000
2013 tilinpäätös 75 927 362
2012 tilinpäätös 71 683 279

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 000 000 euroa.

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (1376/2010), oikeusministeriön asetukseen julkisen notaarin suoritteiden maksuista (841/2012) ja oikeusministeriön asetukseen tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (59/2012). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2014 talousarvio 150 000
2013 talousarvio 200 000
2012 tilinpäätös 111 442

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 euroa.