Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonalaPDF-versio

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 260 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista, YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 460 000 euroa aiheutuu ministeriön ja Norjan ulkoministeriön, 500 000 euroa ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston (ADA) ja 11 500 000 euroa ministeriön ja Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) osuuksista ao. yhteistoimintahankkeisiin. Yhteistoimintahankkeista saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeiden menot, jotka on budjetoitu momentille 24.30.66. Sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioista aiheutuvat menot on budjetoitu momentille 24.10.20.


2014 talousarvio 17 260 000
2013 I lisätalousarvio 1 000 000
2013 talousarvio 14 710 000
2012 tilinpäätös 29 944 459

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 260 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 500 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu ministeriön ja Itävallan kehitysviraston (ADA) yhteistoimintahankkeesta. Hankkeelle ei ole tulossa lisämaksuja kuluvana vuonna. Vastaava vähennys on otettu huomioon momentilla 24.30.66.


2014 III lisätalousarvio -500 000
2014 talousarvio 17 260 000
2013 tilinpäätös 13 027 321
2012 tilinpäätös 29 944 459

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentilta vähennetään 500 000 euroa.