Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              32. Kasvinjalostusmaksut
              43. Viehekalastusmaksut
              44. Kalastuksenhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:ltaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 45 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulokertymä sisältää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) tuloutuvan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman viimeisen välimaksun ohjelmakauden 2007—2013 osalta sekä ensimmäisen ennakon ohjelmakauden 2014—2020 osalta.

Ohjelmakauden 2007—2013 osalta maaseuturahastosta arvioidaan tuloutuvan 24 000 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan Maatilatalouden kehittämisrahastoon 2 000 000 euroa, momentille arvioidaan kertyvän 22 000 000 euroa. Ohjelmakauden 2014—2020 osalta ensimmäinen ennakko (1 % koko ohjelmakauden maaseuturahaston rahoitusosuudesta) maksetaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman.

Ohjelmakauden 2014—2020 ensimmäiset välimaksut arvioidaan tuloutuvan vuonna 2015.

Arvio eri ohjelmien tulokertymästä (milj. euroa)

Ohjelma Tuloutuu
talousarvioon
Tuloutuu
MAKERAan
Tuloutuu
yhteensä
       
Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma 2007—2013, välimaksu
22,000 2,000 24,000
Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma 2014—2020, ennakko
23,000 - 23,000
Yhteensä 45,000 2,000 47,000

2014 talousarvio 45 000 000
2013 talousarvio 304 500 000
2012 tilinpäätös 276 883 778

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 45 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.