Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
              01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot
              02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
              03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta
              32. Kasvinjalostusmaksut
              40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut
              41. Tenojoen kalastuslupamaksut
              42. Hirvieläinten metsästysmaksut
              43. Viehekalastusmaksut
              44. Kalastuksenhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
              99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:ltaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 45 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Tulokertymä sisältää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) tuloutuvan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman viimeisen välimaksun ohjelmakauden 2007—2013 osalta sekä ensimmäisen ennakon ohjelmakauden 2014—2020 osalta.

Ohjelmakauden 2007—2013 osalta maaseuturahastosta arvioidaan tuloutuvan 24 000 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan Maatilatalouden kehittämisrahastoon 2 000 000 euroa, momentille arvioidaan kertyvän 22 000 000 euroa. Ohjelmakauden 2014—2020 osalta ensimmäinen ennakko (1 % koko ohjelmakauden maaseuturahaston rahoitusosuudesta) maksetaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman.

Ohjelmakauden 2014—2020 ensimmäiset välimaksut arvioidaan tuloutuvan vuonna 2015.

Arvio eri ohjelmien tulokertymästä (milj. euroa)

OhjelmaTuloutuu
talousarvioon
Tuloutuu
MAKERAan
Tuloutuu
yhteensä
    
Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma 2007—2013, välimaksu
22,0002,00024,000
Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma 2014—2020, ennakko
23,000-23,000
Yhteensä45,0002,00047,000

2014 talousarvio45 000 000
2013 talousarvio304 500 000
2012 tilinpäätös276 883 778

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 45 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.