Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 670 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2014 talousarvio 3 670 000
2013 I lisätalousarvio 1 545 000
2013 talousarvio 2 050 000
2012 tilinpäätös 3 028 836

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 200 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 530 000 euroa talousarvioesityksen 3 670 000 euroon nähden aiheutuu pääosin YK:n maksamien UNIFIL-operaation kalusto- ja varustekorvausten lisääntymisestä.


2014 talousarvio 4 200 000
2013 I lisätalousarvio 1 545 000
2013 talousarvio 2 050 000
2012 tilinpäätös 3 028 836

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 200 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvion muutos aiheutuu pääosin YK:n maksamien UNIFIL-operaation kalusto- ja varustekorvausten lisääntymisestä sekä Foreign Military Sales (FMS) -maksujärjestelyyn liittyvistä palautuksista.


2014 III lisätalousarvio 1 000 000
2014 talousarvio 4 200 000
2013 tilinpäätös 4 313 633
2012 tilinpäätös 3 028 836

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 000 000 euroa.