Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
              98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan
              99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

26. Sisäasiainministeriön hallinnonalaPDF-versio

98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 149 000 euroa.

Selvitysosa: Suomeen vuoden 2014 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu:

  • — ulkorajarahaston, paluurahaston, kotouttamisrahaston sekä pakolaisrahaston vuoden 2012 toisista ennakkomaksuista ja aiempien vuosien loppumaksuista
  • — sisäasioiden uusien Sisäisen turvallisuuden rahaston ja Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston ensimmäisistä ennakkomaksuista.

Euroopan pakolais-, ulkoraja-, kotouttamis- ja paluurahastojen tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.22. Yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Sisäisen turvallisuuden rahaston ja Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.24. Rahoitusohjelmakauden 2014—2020 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Tulojen arvioitu kertymä (1 000 euroa)

Vuosiohjelma2007—20092010201120122013Yhteensä
       
Pakolaisrahasto--1282 095-2 223
Ulkorajarahasto--3513 900-4 251
Kotouttamisrahasto--57532-589
Paluurahasto--36570-606
Yhteensä--5727 097-7 669

Tulojen arvioitu kertymä (1 000 euroa)

Vuosiohjelma2014Yhteensä
   
Sisäisen turvallisuuden rahasto6 4806 480
Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto4 0004 000
Yhteensä10 48010 480

2014 talousarvio18 149 000
2013 talousarvio16 578 000
2012 tilinpäätös11 650 933

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 149 000 euroa.

99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 450 000 euroa.

Selvitysosa: Vuoden 2014 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu vastaanottokeskuksille myönnettyjen turvapaikanhakijoiden määrään perustuvien edellisten talousarviovuosien määrärahojen palautuksista, takavarikoitujen esineiden myyntituloista ja muista tuloista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Vastaanottokeskuksille myönnettyjen määrärahojen palautukset350 000
Takavarikoitujen esineiden myyntitulot50 000
Muut tulot50 000
Yhteensä450 000

2014 talousarvio450 000
2013 talousarvio450 000
2012 tilinpäätös1 208 432

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 450 000 euroa.