Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

26. Sisäasiainministeriön hallinnonalaPDF-versio

98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 149 000 euroa.

Selvitysosa:Suomeen vuoden 2014 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu:

  • — ulkorajarahaston, paluurahaston, kotouttamisrahaston sekä pakolaisrahaston vuoden 2012 toisista ennakkomaksuista ja aiempien vuosien loppumaksuista
  • — sisäasioiden uusien Sisäisen turvallisuuden rahaston ja Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston ensimmäisistä ennakkomaksuista.

Euroopan pakolais-, ulkoraja-, kotouttamis- ja paluurahastojen tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.22. Yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Sisäisen turvallisuuden rahaston ja Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.24. Rahoitusohjelmakauden 2014—2020 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Tulojen arvioitu kertymä (1 000 euroa)

Vuosiohjelma 2007—2009 2010 2011 2012 2013 Yhteensä
             
Pakolaisrahasto - - 128 2 095 - 2 223
Ulkorajarahasto - - 351 3 900 - 4 251
Kotouttamisrahasto - - 57 532 - 589
Paluurahasto - - 36 570 - 606
Yhteensä - - 572 7 097 - 7 669

Tulojen arvioitu kertymä (1 000 euroa)

Vuosiohjelma 2014 Yhteensä
     
Sisäisen turvallisuuden rahasto 6 480 6 480
Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto 4 000 4 000
Yhteensä 10 480 10 480

2014 talousarvio 18 149 000
2013 talousarvio 16 578 000
2012 tilinpäätös 11 650 933

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 149 000 euroa.

99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 450 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2014 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu vastaanottokeskuksille myönnettyjen turvapaikanhakijoiden määrään perustuvien edellisten talousarviovuosien määrärahojen palautuksista, takavarikoitujen esineiden myyntituloista ja muista tuloista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vastaanottokeskuksille myönnettyjen määrärahojen palautukset 350 000
Takavarikoitujen esineiden myyntitulot 50 000
Muut tulot 50 000
Yhteensä 450 000

2014 talousarvio 450 000
2013 talousarvio 450 000
2012 tilinpäätös 1 208 432

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 450 000 euroa.