Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Osaston tuloarviot

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala17 26000-50016 760
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot17 260-50016 760
25.Oikeusministeriön hallinnonala96 160009 000105 160
10.Tuomioistuintulot27 0105 00032 010
20.Ulosottomaksut69 0004 00073 000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot150150
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala18 59900018 599
98.EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan18 14918 149
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot450450
27.Puolustusministeriön hallinnonala4 226001 0005 226
01.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot88
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista1818
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot4 2001 0005 200
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala2 203 291005 0002 208 291
10.Tullin tulot4 1624 162
11.Kuntien osuudet verotuskustannuksista144 836144 836
12.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista27 74427 744
13.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista22 10122 101
20.Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen eräät tulot1 1001 100
25.Metallirahatulot25 00025 000
50.Siirto valtion eläkerahastosta1 732 0001 732 000
51.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset152 418152 418
52.Vakuutusmaksut20 41020 410
60.Työturvallisuusmaksu900900
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta17 00017 000
92.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot52 000-12 00040 000
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen2 5002 500
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot18 12018 120
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala565 111000565 111
70.Opintotukitoiminnan tulot20 30020 300
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista540 811540 811
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot4 0004 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala618 965000618 965
01.EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot535 888535 888
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta45 00045 000
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta4 0004 000
04.EU:lta saatavat muut tulot475475
20.Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta1 1201 120
32.Kasvinjalostusmaksut380380
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut2 5002 500
41.Tenojoen kalastuslupamaksut500500
42.Hirvieläinten metsästysmaksut3 4003 400
43.Viehekalastusmaksut3 1983 198
44.Kalastuksenhoitomaksut6 2646 264
45.Riistanhoitomaksut10 24010 240
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot6 0006 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala17 76623 192014 21955 177
10.Liikenneviraston tulot17 71623 15912 36053 235
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot50331 8591 942
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala356 92700104 000460 927
20.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot2 7002 700
(30.)Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista100 000100 000
31.Palkkaturvamaksujen palautukset36 3274 00040 327
50.Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot247 000247 000
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot70 90070 900
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala517 030000517 030
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot1 4601 460
03.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot500500
90.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto421 695421 695
98.Valtionapujen palautukset93 20093 200
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot175175
35.Ympäristöministeriön hallinnonala99 65000099 650
10.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista6 1506 150
20.Siirto valtion asuntorahastosta90 00090 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot3 5003 500
39.Muut sekalaiset tulot230 500121 237024 554376 291
01.Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista103 00044 000147 000
02.Verotukseen liittyvät korkotulot75 00075 000
04.Siirrettyjen määrärahojen peruutukset50 00077 02724 554151 581
10.Muut sekalaiset tulot2 5002102 710
 Yhteensä4 745 485144 4290157 2735 047 187