Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
              03. Autovero
              05. Varainsiirtovero
              06. Arpajaisvero
              07. Ajoneuvovero
              08. Jätevero
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

03. AutoveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 5 %—50 % välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella. Autoveron tasoa on tarkistettu vuoden 2012 huhtikuussa keskimääräisen CO2-tason alenemisen tuottovaikutuksen korvaamiseksi ja ympäristöohjauksen tehostamiseksi.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suurin merkitys. Uusia henkilöautoja ennakoidaan verotettavan noin 103 000 kpl vuonna 2013. Vuonna 2014 uusien autojen hankinnan oletetaan kasvavan vuodesta 2013 muutamalla tuhannella kappaleella. Käytettyjen autojen tuonnin odotetaan hieman laskevan vuosittain.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

 20122013 ennuste2014 ennuste
 kplkeskim.
vero, euroa
kplkeskim.
vero, euroa
kplkeskim.
vero, euroa
       
Uudet henkilöautot107 5247 250103 0007 500105 0007 500
Käytetyt henkilöautot22 5335 53023 0005 60022 0005 500
Uudet pakettiautot11 8515 98011 0005 60013 5005 600

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö oli vuonna 2012 139,7 g/km. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2008 lähtien. Laskun arvioidaan jatkuvan edelleen noin 3—4 % vuodessa.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

 2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
ennuste
    
Uudet ajoneuvot870851867
Käytetyt ajoneuvot137134130
Yhteensä1 007985997

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Jos uusien henkilöautojen kysyntä poikkeaa ennustetusta 10 000 kappaleella, tämä vaikuttaisi verotuottoon noin 75 milj. eurolla.

Autoveron verotukien yhteismääräksi arvioidaan noin 144 milj. euroa vuonna 2014.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

 2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
ennuste
    
Muuttoautojen verotuki171414
Taksien verotuki313232
Invalidien verotuki455
Pelastusautojen, sairasautojen, invataksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet859393
Yhteensä137144144

2014 talousarvio997 000 000
2013 III lisätalousarvio-49 000 000
2013 talousarvio1 034 000 000
2012 tilinpäätös1 007 227 411

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Momentilta vähennetään 57 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu ennakoitua heikommista tammi—heinäkuun kertymätiedoista sekä heikentyneestä talouden kehitystä koskevasta ennusteesta.


2014 II lisätalousarvio-57 000 000
2014 talousarvio997 000 000
2013 tilinpäätös932 471 558
2012 tilinpäätös1 007 227 411

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Momentilta vähennetään 57 000 000 euroa.