Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
              01. Tupakkavero
              04. Alkoholijuomavero
              07. Energiaverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

04. AlkoholijuomaveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 499 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 43,40 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 29,76 euroa ja viinien vero (11 tilavuusprosenttia) 28,36 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 29,90 euroa.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen alkoholiveron korottamisesta. Veronkorotuksen seurauksena alkoholiveron tuoton arvioidaan kasvavan vuositasolla noin 125 milj. euroa.

Alkoholin verollisen kulutuksen arvioitu kehitys

  2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
ennuste
       
Alkoholin verollisen kulutuksen muutos, % -2 -1 -3½

Alkoholijuomaveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

  2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
esitys
       
Etyylialkoholi 454 446 460
Olut 581 593 658
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut tuotteet sekä välituotteet 346 348 381
Yhteensä 1 381 1 387 1 499

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus. Verotuen määrä on noin 5 milj. euroa.


2014 talousarvio 1 499 000 000
2013 III lisätalousarvio -42 000 000
2013 talousarvio 1 429 000 000
2012 tilinpäätös 1 380 817 550

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 442 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 57 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 499 000 000 euroon nähden aiheutuu talousarvioesitykseen sisältyneen veroperustemuutosoletuksen muuttumisesta.

Talousarvioesityksessä veronkorotuksen arvioitiin lisäävän alkoholiveron tuottoa vuositasolla noin 125 milj. euroa. Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 151/2013), jossa se ehdottaa eduskunnalle alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamista. Kasvaneen matkustajatuonnin samoin kuin alkuvuoden 2013 aikana tapahtuneen veropohjan pienentymisen takia veronkorotus ehdotetaan tehtävän maltillisempana, jolloin veronkorotus olisi vuositasolla 63 milj. euroa eli noin puolet varsinaisessa talousarvioesityksessä ehdotetusta. Veroperustemuutoksen vaikutus talousarvioesityksen tuloarvioon on hieman pienempi kuin vuositason muutos johtuen pääasiassa valmisteverojen tilitysajankohdan ajoittumisesta.


2014 talousarvio 1 442 000 000
2013 III lisätalousarvio -42 000 000
2013 talousarvio 1 429 000 000
2012 tilinpäätös 1 380 817 550

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 442 000 000 euroa.