Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
              01. Tupakkavero
              04. Alkoholijuomavero
              05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero
              07. Energiaverot
              08. Eräiden juomapakkausten valmistevero
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

04. AlkoholijuomaveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 499 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 43,40 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 29,76 euroa ja viinien vero (11 tilavuusprosenttia) 28,36 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 29,90 euroa.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen alkoholiveron korottamisesta. Veronkorotuksen seurauksena alkoholiveron tuoton arvioidaan kasvavan vuositasolla noin 125 milj. euroa.

Alkoholin verollisen kulutuksen arvioitu kehitys

 2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
ennuste
    
Alkoholin verollisen kulutuksen muutos, %-2-1-3½

Alkoholijuomaveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

 2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
esitys
    
Etyylialkoholi454446460
Olut581593658
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut tuotteet sekä välituotteet346348381
Yhteensä1 3811 3871 499

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus. Verotuen määrä on noin 5 milj. euroa.


2014 talousarvio1 499 000 000
2013 III lisätalousarvio-42 000 000
2013 talousarvio1 429 000 000
2012 tilinpäätös1 380 817 550

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 442 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 57 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 499 000 000 euroon nähden aiheutuu talousarvioesitykseen sisältyneen veroperustemuutosoletuksen muuttumisesta.

Talousarvioesityksessä veronkorotuksen arvioitiin lisäävän alkoholiveron tuottoa vuositasolla noin 125 milj. euroa. Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 151/2013), jossa se ehdottaa eduskunnalle alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamista. Kasvaneen matkustajatuonnin samoin kuin alkuvuoden 2013 aikana tapahtuneen veropohjan pienentymisen takia veronkorotus ehdotetaan tehtävän maltillisempana, jolloin veronkorotus olisi vuositasolla 63 milj. euroa eli noin puolet varsinaisessa talousarvioesityksessä ehdotetusta. Veroperustemuutoksen vaikutus talousarvioesityksen tuloarvioon on hieman pienempi kuin vuositason muutos johtuen pääasiassa valmisteverojen tilitysajankohdan ajoittumisesta.


2014 talousarvio1 442 000 000
2013 III lisätalousarvio-42 000 000
2013 talousarvio1 429 000 000
2012 tilinpäätös1 380 817 550

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 442 000 000 euroa.