Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksetPDF-versio

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 220 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) mukaisesti voitontuloutuksina vuoden 2013 tuloksien perusteella.

Voitontuloutukseksi arvioidaan 220 milj. euroa, josta Metsähallituksen osuus on noin 120 milj. euroa.

Liikelaitosten voiton tuloutus (milj. euroa)

   
Senaatti-kiinteistöt 100
Metsähallitus 120
Yhteensä 220

2014 talousarvio 220 000 000
2013 I lisätalousarvio 20 000 000
2013 talousarvio 220 000 000
2012 tilinpäätös 240 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 220 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 50 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu valtioneuvoston 3.4.2014 päättämän julkisen talouden suunnitelman mukaisesta liikelaitoksia koskevasta lisätuloutustavoitteesta. Senaatti-kiinteistöjen lisätuloutus on 40 milj. euroa ja Metsähallituksen 10 milj. euroa. Tuloutuksen kasvu katetaan sitä vastaavalla kiinteän omaisuuden myynnillä.


2014 I lisätalousarvio 50 000 000
2014 talousarvio 220 000 000
2013 tilinpäätös 240 000 000
2012 tilinpäätös 240 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 50 000 000 euroa.