Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

04. Osuus valtion rahalaitosten voitostaPDF-versio

01. Osuus Suomen Pankin voitosta

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 000 euroa.

Selvitysosa:Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaan osa pankin voitosta siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Pankkivaltuusto voi kuitenkin lain mukaan päättää voiton käyttämisestä toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua. Valtiolle tuloutettava osuus sisältää 35 milj. euroa Kreikan valtionvelkakirjoista saatavia tuottoja. Nämä sijoitukset on toteutettu Euroopan keskuspankkijärjestelmän arvopaperimarkkinaohjelman puitteissa. Vastaava meno on budjetoitu momentille 28.01.69.

  2010 2011 2012 2013
         
Suomen Pankin voiton tuloutus, milj. euroa 260 195 185 227
Osuus edellisen vuoden voitosta, % 62 69 73 67

2014 talousarvio 150 000 000
2013 I lisätalousarvio 77 000 000
2013 talousarvio 150 000 000
2012 tilinpäätös 185 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 30 000 000 euroa.

Selvitysosa:Pankkivaltuusto on päättänyt, että pankki tulouttaa valtiolle 180 milj. euroa vuoden 2013 tuloksen perusteella. Nyt tuloutettava osuus on noin 75 % koko voitosta.


2014 I lisätalousarvio 30 000 000
2014 talousarvio 150 000 000
2013 tilinpäätös 227 000 000
2012 tilinpäätös 185 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 30 000 000 euroa.