Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
              05. Korot muista lainoista
              07. Korot talletuksista
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

05. Korot muista lainoistaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 93 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarviossa on otettu huomioon valtion talousarvion määrärahoista myönnettyjen lainojen korot. Näitä lainoja ovat mm. Islannin ja Kreikan valtioille myönnetyt lainat, peruskuivatus- ja metsänparannuslainat, Vientiluoton alustoimitusten lainat sekä viennin jälleenrahoitus- ja Tekesin lainat. Muista lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.04.


2014 talousarvio 93 000 000
2013 talousarvio 85 000 000
2012 tilinpäätös 61 862 938

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 93 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 19 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksessä on otettu huomioon Vientiluoton alustoimitusten lainojen sekä viennin jälleenrahoituslainojen korkotulot samoin kuin tarkentunut arvio muille maille myönnetyistä lainoista saaduista korkotuloista.


2014 III lisätalousarvio 19 000 000
2014 talousarvio 93 000 000
2013 tilinpäätös 101 754 205
2012 tilinpäätös 61 862 938

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 19 000 000 euroa.