Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2014

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Korkotulot 149 800 0 0 19 000 168 800
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 21 000 21 000
05. Korot muista lainoista 93 000 19 000 112 000
07. Korot talletuksista 11 000 11 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 24 800 24 800
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 475 200 510 000 0 38 000 2 023 200
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 1 475 200 510 000 38 000 2 023 200
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 150 000 30 000 0 0 180 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 150 000 30 000 180 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 220 000 50 000 0 0 270 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 220 000 50 000 270 000
  Yhteensä 1 995 000 590 000 0 57 000 2 642 000