Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
              01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
              02. Opetushallituksen toimintamenot
              03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot
              04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset
              23. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Eräät avustukset
              51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
              66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 575 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) korkeakoulujen arviointineuvoston toimintamenoihin

2) kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenoihin

3) avustusten myöntämiseen koulutuksen arviointitoimintaan, korkeakoulujen arviointitoimintaan sekä korkeakoulujen laadun varmistamisen ja kehittämisen tukemiseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta.

Esityksen mukaan Kansallinen koulutuksen arviointikeskus aloittaa toimintansa 1.5.2014. Arviointikeskus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan uusi koulutuksen ulkopuolista arviointia suorittava riippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten. Arviointikeskukseen yhdistetään nykyinen Opetushallituksen alainen oppimistulosten arviointitoiminta sekä Koulutuksen arviointineuvoston ja Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama koulutuksen ja korkeakoulujen arviointitoiminta.

Arviointikeskuksen yhteydessä toimiva arviointineuvosto laatii arviointisuunnitelman, joka sisältää keskeiset arviointikohteet ja arviointien aikataulut. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa arviointisuunnitelman. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja arviointikeskus eivät solmi tulossopimusta, vaan ministeriö seuraa ja ohjaa arviointikeskuksen toimintaa arviointisuunnitelman kautta. Keskuksen perustamisvaiheessa noudatetaan nykyistä vuosille 2012—2015 laadittua koulutuksen arviointisuunnitelmaa, kunnes arviointikeskuksen uusi arviointisuunnitelma on vahvistettu.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot2 3782 5793 615
Bruttotulot1014040
Nettomenot2 2772 5393 575
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta672  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle933  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen-40
Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirto momentille 29.01.01)-49
Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentilta 29.01.02)1 125
Yhteensä1 036

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio3 575 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio2 539 000
2012 tilinpäätös2 539 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 575 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) korkeakoulujen arviointineuvoston toimintamenoihin

2) kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenoihin

3) avustusten myöntämiseen koulutuksen arviointitoimintaan, korkeakoulujen arviointitoimintaan sekä korkeakoulujen laadun varmistamisen ja kehittämisen tukemiseen.