Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
              01. Aluehallintoviraston toimintamenot
              02. Maistraattien toimintamenot
              03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 084 000 euroa.

Selvitysosa: Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Edunvalvontaan määrääminen   
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin4,5 kk4 kk4 kk
Edunvalvonta-tilintarkastus   
— vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin3,1 kk6 kk6 kk
Lupa-asiat   
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin1,2 kk2 kk2 kk
Julkisen notaarin palvelut   
— palvelujen saanti, aika enintään 2 pv2 pv2 pv
Kuluttajaneuvonta   
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastaan vähintään33,1 %50 %50 %
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
7 1087 1507 200
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
8 3258 3508 375
Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito
— tuottavuus: suoritetta/htv
1 5121 5401 570
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
12 35812 40012 450
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta
— tuottavuus: suoritetta/htv
2 2832 3002 320
    
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, yhteensä762744710
Sairauspoissaolot, pv/htv11,4109
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,23,33,3

Henkilötyövuosien mitoituksessa on otettu huomioon 17 htv:n vähennys vesikulkuneuvorekisteritehtävien poistuessa maistraateilta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot47 55547 83647 684
Bruttotulot14 49115 00015 600
Nettomenot33 06432 83632 084
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 497  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 069  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot10 64011 50011 650
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset17 25816 00016 400
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-6 618-4 500-4 750
Kustannusvastaavuus, %627271
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot363510380
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset191480342
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1723038
Kustannusvastaavuus, %190106111

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-107
Palkkausten tarkistukset122
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-87
Tasomuutos-680
Yhteensä-752

2014 talousarvio32 084 000
2013 talousarvio32 836 000
2012 tilinpäätös33 636 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 181 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 97 000 euroa talousarvioesityksen 32 084 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio32 181 000
2013 IV lisätalousarvio-87 000
2013 talousarvio32 836 000
2012 tilinpäätös33 636 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 181 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 236 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 436 000 euroa siirtona momentilta 32.01.02 Valtori-muutoksen johdosta ja vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 28.30.03 aiheutuen muuttopuhelinpalvelun siirtymisestä maistraateilta Väestörekisterikeskuksen vastuulle.


2014 I lisätalousarvio236 000
2014 talousarvio32 181 000
2013 tilinpäätös32 749 000
2012 tilinpäätös33 636 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 236 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 500 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu kertaluonteisesta siirrosta momentille 28.30.03.


2014 III lisätalousarvio-500 000
2014 I lisätalousarvio236 000
2014 talousarvio32 181 000
2013 tilinpäätös32 749 000
2012 tilinpäätös33 636 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentilta vähennetään 500 000 euroa.