Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. (28.01 ja 20, osa) Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       20. (28.20, osa) Palvelut valtioyhteisölle
            01. Valtiokonttorin toimintamenot
            02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot
            (03.) Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot
            06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut
            07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot
            08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen
            09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot
            10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot
            88. Senaatti-kiinteistöt
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       50. Eläkkeet ja korvaukset
       60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
       99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 2 733 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon palvelujen keskitettyyn hankintaan.

Selvitysosa: Momentin määrärahalla hankitaan keskitetysti Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tai muiden organisaatioiden tuottamia sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteisiä palveluja. Tällaisia palveluja ovat mm. kansalaisen tunnistamis- ja maksamispalvelu (VETUMA), kansalaisen asiointitili ja avoimen datan portaali.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut (siirto momentille 28.70.01)-1 070
Tasomuutos-1
Yhteensä-1 071

2016 talousarvio2 733 000
2015 talousarvio3 804 000
2014 tilinpäätös4 418 000