Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
              01. Oikeusministeriön toimintamenot
              02. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot
              03. Eräiden virastojen toimintamenot
              04. Tutkimus ja kehittäminen
              20. Erityismenot
              21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Avustukset
              51. Eräät valtion maksamat korvaukset
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 944 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot27 60727 11827 344
Bruttotulot661400400
Nettomenot26 94626 71826 944
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 142  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 778  

Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain (%)

  
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä8
Säädösvalmistelu18
EU- ja kansainvälinen yhteistyö12
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen20
Ministeriön muut hallintotehtävät6
Ministeriön sisäinen hallinto23
Palkallinen poissaolo13

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eräiden taloushallintotehtävien siirto Palkeista 267
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin-25
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momenteilta 23.01.01, 24.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01)220
Vuoden 2013 kertaluonteinen määräraha (kielistrategian toimeenpano)-150
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-35
Palkkausten tarkistukset76
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-54
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-73
Yhteensä226

2014 talousarvio26 944 000
2013 talousarvio26 718 000
2012 tilinpäätös26 582 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 593 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 26 944 000 euroon nähden on 649 000 euroa, mistä 49 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 600 000 euroa kertaluonteisesta siirrosta momentilta 25.10.05 henkilöstöhallinnon palveluportaalin (Hertta) sovellusohjelmiston uusimiseksi. Koko hallinnonalaa palvelevan sovellusohjelmiston uusiminen on valttämätöntä nykyiseen ohjelmistoon liittyvien riskien poistamiseksi.


2014 talousarvio27 593 000
2013 IV lisätalousarvio124 000
2013 talousarvio26 718 000
2012 tilinpäätös26 582 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta vähentää momentilta 1 000 euroa. Vähennys aiheutuu momentin 25.01.02 palauttamisesta talousarvioon.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 592 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 34 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu siirrosta momentilta 25.10.03 yhden virkamiehen siirtämisestä virkoineen ja palkkausmäärärahoineen Kouvolan hallinto-oikeudesta oikeusministeriöön 1.4.2014 lukien.


2014 I lisätalousarvio34 000
2014 talousarvio27 592 000
2013 tilinpäätös26 842 000
2012 tilinpäätös26 582 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 34 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 35 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu äitiyttä koskevan sääntelyn valmistelutyöstä.


2014 III lisätalousarvio35 000
2014 I lisätalousarvio34 000
2014 talousarvio27 592 000
2013 tilinpäätös26 842 000
2012 tilinpäätös26 582 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 35 000 euroa.