Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
         01. Tasavallan presidentti
         02. Tasavallan presidentin kanslia
              01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot
              02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot
              29. Arvonlisäveromenot
              75. Perusparannukset
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 535 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen sekä vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Momentille kertyy tuloja pääasiassa asuntojen vuokrauksesta ja Kultarannan viljelytoiminnasta. Lisäksi vähäisiä tuloja kertyy muun muassa henkilöstöruokailusta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot8 8368 9688 585
Bruttotulot725050
Nettomenot8 7648 9188 535
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta765  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 137  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Komennetun henkilöstön menot (siirto momentille 26.10.01)-295
Komennetun henkilöstön menot (siirto momentille 27.10.01)-93
Palkkausten tarkistukset20
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-15
Yhteensä-383

2014 talousarvio8 535 000
2013 talousarvio8 918 000
2012 tilinpäätös10 136 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 535 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen sekä vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 986 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon 1 000 000 euron suuruinen tilapäinen vähennys, koska osa vuoden 2014 määrärahatarpeesta voidaan kattaa edelliseltä vuodelta siirtyneillä määrärahoilla. Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 14 000 euroa työnantajapäätöksin toteutettujen valtion virkaehtosopimuksen mukaisisten palkantarkistusten johdosta.


2014 III lisätalousarvio-986 000
2014 talousarvio8 535 000
2013 tilinpäätös8 903 000
2012 tilinpäätös10 136 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentilta vähennetään 986 000 euroa.