Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
              01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista
              02. Verotukseen liittyvät korkotulot
              04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset
              10. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

04. Siirrettyjen määrärahojen peruutuksetPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille tuloutetaan käyttämättä jääneet siirretyt siirtomäärärahat, joita tilinpäätöksessä ei enää voida siirtää seuraavalle vuodelle.


2014 talousarvio50 000 000
2013 I lisätalousarvio4 435 000
2013 talousarvio50 000 000
2012 tilinpäätös517 234 763

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 77 027 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahojen peruutusten erittely (euroa)

  
Momentti 25.10.051 764 000
Momentti 26.20.703 750 000
Momentti 27.10.01293 000
Momentti 28.10.0123 866 000
Momentti 28.20.061 964 000
Momentti 28.80.3241 000 000
Momentti 28.90.204 390 000
Yhteensä77 027 000

2014 I lisätalousarvio77 027 000
2014 talousarvio50 000 000
2013 tilinpäätös98 204 236
2012 tilinpäätös517 234 763

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 77 027 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 24 554 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahojen peruutusten erittely (euroa)

  
Momentti 27.10.01934 000
Momentti 27.10.1819 000 000
Momentti 28.20.01620 000
Momentti 30.20.464 000 000
Yhteensä24 554 000

2014 III lisätalousarvio24 554 000
2014 I lisätalousarvio77 027 000
2014 talousarvio50 000 000
2013 tilinpäätös98 204 236
2012 tilinpäätös517 234 763

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 24 554 000 euroa.