Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
              20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot
              (30.) Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista
              31. Palkkaturvamaksujen palautukset
              50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot
              99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

(30.) Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluistaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Momentti ja sen tuloarvio ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2013 talousarvio200 000
2012 tilinpäätös203 621

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille siirretään valtiontakuurahastosta 100 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloutus perustuu valtiontakuurahaston (444/1998) tämänhetkiseen hyvään maksuvalmiuteen, joka johtuu erityisesti siitä, että viime vuosina valtiontakuurahaston vastuulla olevia suuria yksittäisiä riskejä ei ole toistaiseksi toteutunut. Lisäksi vienti- ja erityistakaustoiminnan erillistulos on ollut voitollinen useita vuosia ja siten kasvattanut Finnvera Oyj:n sisäistä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoa, josta katetaan ensisijaisesti vientitakuu- ja erityistakaustappiot. 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille siirretään valtiontakuurahastosta 100 000 000 euroa.