Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
              01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
              20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
              99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 670 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2014 talousarvio3 670 000
2013 I lisätalousarvio1 545 000
2013 talousarvio2 050 000
2012 tilinpäätös3 028 836

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 200 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 530 000 euroa talousarvioesityksen 3 670 000 euroon nähden aiheutuu pääosin YK:n maksamien UNIFIL-operaation kalusto- ja varustekorvausten lisääntymisestä.


2014 talousarvio4 200 000
2013 I lisätalousarvio1 545 000
2013 talousarvio2 050 000
2012 tilinpäätös3 028 836

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 200 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvion muutos aiheutuu pääosin YK:n maksamien UNIFIL-operaation kalusto- ja varustekorvausten lisääntymisestä sekä Foreign Military Sales (FMS) -maksujärjestelyyn liittyvistä palautuksista.


2014 III lisätalousarvio1 000 000
2014 talousarvio4 200 000
2013 tilinpäätös4 313 633
2012 tilinpäätös3 028 836

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 000 000 euroa.