Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
              02. Lästimaksut
              03. Ratavero
              04. Eräät viestinnän maksut
              05. Lentoliikenteen valvontamaksu
              06. Väylämaksut
              07. Katsastustoiminnan valvontamaksu
              08. Öljyjätemaksu
              09. Muut verotulot
              10. Energiaviraston valvontamaksu
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

10. Energiaviraston valvontamaksuPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 031 000 euroa.

Selvitysosa: Sähkö- ja maakaasuverkon haltijoiden valvontamaksut perustuvat lakiin sähkö- ja maakaasuverkkomaksusta (950/2012). Valvontamaksuilla rahoitettavat menot on otettu huomioon momentilla 32.60.01.

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio3 031 000
2013 talousarvio3 031 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 031 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Selvitysosa: Perämeren tuulivoima-alueelta perittävä tuulivoimamaksu perustuu lakiin tuulivoiman kompensaatioalueista (490/2013).

Momentin nimike on muutettu.

Momentille ei edellä olevan johdosta arvioida kertyvän lisäystä.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio3 031 000
2013 tilinpäätös2 840 055