Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

8.2. LiikelaitoksetPDF-versio

Valtiolla on kaksi liikelaitosta, Senaatti-kiinteistöt ja Metsähallitus. Senaatti-kiinteistöihin sovelletaan vuoden 2010 lakia valtion liikelaitoksista (1062/2010). Kumottua vuoden 2002 liikelaitoslakia (1185/2002) sovelletaan Metsähallitukseen kunnes Metsähallituksesta toisin säädetään.

Liikelaitosten talous on valtion talousarvion ulkopuolella. Oheisiin taulukoihin on koottu ennusteet valtion kahdesta liikelaitoksesta. Liikelaitosten voiton tuloutuksista vuodelta 2012 arvioidaan kertyvän valtion vuoden 2013 talousarvioon momentille 13.05.01 220 milj. euroa.

Valtion liikelaitostoiminta v. 2013

Liikelaitos (konserni) Liikevaihto Tilikauden tulos Sijoitetun pääoman tuotto Omavaraisuusaste Investointimenot Henkilöstö keskim.
  milj. € muutos, % milj. € liikevaihdosta (%) (%) (%) milj. € lkm
                 
Senaatti-kiinteistöt 590 1,4 116 19,7 4,1 64,4 240 250
(konserni) 595 1,4 121 20,3 4,1 64    
Metsähallitus 343,9 3,8 107,8 31 4,4 99 20 1 169
(konserni) 378,7 3,8 107,8 28 4,4 98   1 334
Yhteensä 933,9   223,8       260 1 419

Valtion liikelaitosten tuloutukset ja määrärahat v. 2013 (milj. euroa)

Liikelaitos Senaatti-
kiinteistöt
Metsähallitus Yhteensä
       
Tuloutukset talousarvioon      
— takaisinmaksut 6,0 - 6,0
— korot 21,0 - 21,0
— voiton tuloutukset 100,0 120,0 220,0
— lainojen takaisinmaksut 72,5 - 72,5
Yhteensä 199,5 120,0 319,5
       
Erityistehtävien määrärahat - 35,7 35,7