Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

2.4. Suomen vastuut euroalueen kriisissäPDF-versio

Suomen valtion ERVV:n varainhankinnalle antamien takauksien ja takaussitoumusten yhteismäärä nousi Espanjan lainaohjelmapäätöksen myötä heinäkuussa 2012 n. 11,1 mrd. euroon. Suomen takausosuus ERVV:n helmikuussa 2012 hyväksytystä 241 mrd. euron varainhankintaohjelmasta oli n. 7,5 mrd. euroa. Suomen takausosuus Espanjan 100 mrd. euron lainaohjelmaa varten hankittavasta rahoituksesta lisäsi takausvastuuta n. 3,6 mrd. eurolla, jos oletetaan että ohjelma toteutettaisiin kokonaan ERVV:n kautta ja sen keskimaturiteetti olisi 5 vuotta ja keskimääräinen kuponkikorko 2,5 %. ERVV:n varainhankinnalle annetut takaussitoumukset kattavat Kreikan, Irlannin, Portugalin sekä Espanjan lainaohjelmien rahoituksen. Tästä on 31.7.2012 tilanteen mukaan käytössä n. 203 mrd. euroa, josta Suomen laskennallinen takausosuus korkoineen ja ylitakauksineen on n. 6,1 mrd. euroa. Takausvaltuutta käytetään sitä mukaa kun ERVV toteuttaa sovittua varainhankintaohjelmaa. Lukuun sisältyy Kreikan ohjelmaan liittyen EKP:lle annettu 35 mrd. euron tilapäinen vakuus (laina-aika 1 vuosi), josta Suomen takausosuus on ylitakauksineen n. 1,1 mrd. euroa.

Suomen Kreikalle annettavaa kahdenvälistä lainaa varten budjetoitiin alun perin vuoden 2010 toisessa lisätalousarviossa 1,6 mrd. euroa, josta on maksettu n. 1,005 mrd. euroa. (Nostamatta jäänyt osuus, 594 milj. euroa tuloutettiin valtion talousarvioon vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa.) Lainasta on saatu korkotuottoja ja palkkioita kesäkuun 2012 loppuun mennessä yhteensä 53 milj. euroa. Suomen valtiolla on lisäksi euroalueen kriisinhallintatoimiin liittyviä laskennallisia vastuita IMF:n ja ERVM:n kautta yhteensä n. 1,2 mrd. euroa. Nämä muodostuvat Suomen laskennallisesta osuudesta IMF:n ja ERVM:n Irlannille, Portugalille ja Kreikalle myöntämästä rahoitustuesta.

Suomen osuus Euroopan vakausmekanismin peruspääomasta on 12,5818 mrd. euroa. Tästä 1,43792 mrd. euroa on perustamisvaiheessa maksettavaa osakepääomaa, joka budjetoitiin vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa. Tämän lisäksi EVM-sopimus merkitsee, että valtio sitoutuu n. 11,14 mrd. euron suuruisen vaadittaessa maksettavan osakepääoman maksamiseen.