Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

6.2. Julkisen hallinnon ICT-toiminnan kehittäminenPDF-versio

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen toiminnan painopisteet

Valtiovarainministeriö vastaa julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen (ICT) toiminnan kehittämisestä ja ohjauksesta. ICT-toimintaa kehitetään syksyllä 2012 valmistuvan julkisen hallinnon ICT-strategian mukaisesti. Lisäksi toimintaa ohjaavat laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, valmiuslaki, viranomaisten tietojärjestelmien ja verkkojen tietoturvallisuuden arviointia koskeva laki, tietoturvallisuusasetus sekä valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä. Valtiovarainministeriöllä on hallinnonala- ja toimialarajat ylittävä ja koko julkisen hallinnon kattava tehtävä ja toimivalta ohjata tietohallintoa siten, että aikaansaadaan edellytykset julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle. Yhteentoimivien tietojärjestelmien avulla tehostetaan julkisen hallinnon toimintaa, parannetaan julkisia palveluja sekä saadaan aikaan hallitusohjelman mukaisia kustannussäästöjä. Hallitusohjelman mukaisesti toimialariippumattomien ICT-tehtävien yhteenkokoaminen aloitetaan v. 2013 (TORI-hanke). Valtiovarainministeriö on varautunut tukemaan kuntauudistukseen liittyvää kuntasektorin ICT-muutostyötä. Valtiovarainministeriön ja VAHTIn (Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä) johdolla kehitettyjä tietoturvallisuuden hyviä käytäntöjä levitetään koko julkisen hallintoon.

Valtion tieto- ja viestintätekniikan ohjaus ja kehittäminen

Valtion tieto- ja viestintäteknistä ohjausta ja yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja kehitetään kuudella eri osa-alueella: asiakaslähtöiset sähköiset palvelut, yhteentoimivuus, yhteiset tietojärjestelmät, yhtenäiset perustietotekniikkapalvelut, tietoturva ja varautuminen sekä ICT:n konserniohjauksen vahvistaminen. Keskeisiä kehittämis-, yhteistyö- ja käyttöönottokohteita ovat mm. julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuri, yhteiset ratkaisut ja palvelut, valtiohallinnon tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminto, ICT-hankesalkun hallinta, tietohallintolain toimeenpano sekä valtion tietoturvallisuuden kehittämisohjelma, VAHTIn toiminta ja hallinnon turvallisuusverkko. Valtion tieto- ja viestintätekniikan ohjaukseen ja kehittämiseen ehdotetaan 10,1 milj. euroa vuodelle 2013.

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet

Valtiovarainministeriö osallistuu kuntasektorin verkostomaiseen tietohallintoyhteistyöhön ja sovittaa yhteen yhteistyötä valtionhallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa sekä tukee osaltaan kunta- ja palvelurakenteen ja julkisten palvelujen uudistamista. Kuntien yhteisten informaatioteknologiakehityshankkeiden ratkaisuihin liittyy oleellisena osana toimintamallien uudistaminen, prosessien uudelleen suunnittelu ja strateginen ohjaus haluttuun tavoitetilaan. Vuonna 2013 tukea kohdistetaan erityisesti asiakaspalvelukeskustoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Sähköisen asioinnin ja demokratian -vauhdittamisohjelma (SADe) tuottaa asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia, julkisen sektorin kustannustehokkuutta ja laatua vahvistavia sähköisiä palveluja kuudessa eri palvelukokonaisuudessa. Ohjelmaan sisältyy lisäksi kaksi erillishanketta. Kuntien ja valtion yhteisiin tietojärjestelmähankkeisiin ehdotetaan n. 16,7 milj. euron määrärahaa vuodelle 2013. Rahoituksesta n. 8,3 milj. euroa on siirtoa kuntien valtionosuuksista.

Keskeisten tietohallinto- ja tietojärjestelmähankkeiden ja tuottavuushankkeiden edistäminen keskitetyllä rahoituksella

Julkisen hallinnon tuottavuutta edistäviin tietohallintohankkeisiin, tutkimusten ja palveluiden hankkimiseen sekä keskeisiin tietojärjestelmähankkeisiin ehdotetaan yhteensä 79 milj. euroa, josta edelleen siirrettäväksi seitsemälle hankkeelle ehdotetaan yhteensä 36,2 milj. euroa. Hankkeet ovat hallinnonalojen tuottavuutta nostavia ja sähköiseen asiointiin siirtymistä edistäviä tietohallintohankkeita tai tietojärjestelmien kehittämishankkeita. Myöhemmin vuoden 2013 aikana jää kohdennettavaksi tuottavuutta lisääviin hankkeisiin 42,8 milj. euroa, josta tietohallinto- ja tietojärjestelmähankkeisiin arvioidaan kohdistuvan n. 38 milj. euroa ja muihin tuottavuushankkeisiin 5 milj. euroa.