Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2013

Määrärahat taloudellisen laadun mukaanPDF-versio

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2011—20131)

    v. 2011
tilinpäätös
v. 2012
varsinainen
talousarvio
v. 2013
esitys
 
Muutos 2012—2013
Tunnus Menolaji milj. € milj. € milj. € milj. € %
             
01-14 Toimintamenot 6 169 6 189 6 374 185 3
15-17 Eläkkeet 3 823 4 116 4 244 128 3
18-19 Puolustusmateriaalin hankkiminen 598 733 592 -142 -19
20-28 Muut kulutusmenot 1 498 1 638 1 617 -22 -1
29 Arvonlisäveromenot 1 001 1 095 1 137 42 4
01-29 Kulutusmenot 13 088 13 772 13 964 192 1
30-39 Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym. 11 456 12 103 12 227 125 1
40-49 Valtionavut elinkeinoelämälle 3 383 3 659 3 717 58 2
50-59 Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille 9 877 10 522 10 875 352 3
60 Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle 4 830 5 044 5 516 472 9
61-65 EU:n rakennerahasto-osuudet, muiden EU:n rahastojen rahoitusosuudet, vastaavat valtion rahoitusosuudet ja muut siirrot kotimaahan 1 064 1 136 1 043 -93 -8
66-69 Siirrot EU:lle ja ulkomaille 2 817 2 868 2 961 93 3
30-69 Siirtomenot 33 427 35 333 36 339 1 007 3
70-73 Kaluston hankinta 33 50 110 60 119
74-75 Talonrakennukset 41 40 69 29 72
76 Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt 40 35 35 -0 -0
77-79 Maa- ja vesirakennukset 390 566 577 10 2
70-79 Reaalisijoitukset 505 692 791 99 14
80-86 Valtion varoista myönnettävät lainat 720 501 1 049 548 109
87-89 Muut finanssisijoitukset 707 14 77 62 436
80-89 Lainat ja muut finanssisijoitukset 1 427 515 1 125 610 118
70-89 Sijoitusmenot 1 932 1 207 1 916 709 59
90-92 Valtionvelan korot 1 874 2 146 1 827 -319 -15
93-94 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta2) 0 0 0 0
95-99 Muut ja erittelemättömät menot 60 60 46 -13 -23
90-99 Muut menot 1 934 2 206 1 873 -332 -15
Yhteensä 50 382 52 517 54 093 1 575 3

1) Menot on koottu taloudellisen laadun mukaisiin ryhmiin momentin numerotunnuksen perusteella. Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Velanhallinnan menot otetaan huomioon momentilla Nettolainanotto ja velanhallinta (15.03.01), mikäli talousarvio on alijäämäinen.