Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2013

Ulkoasiainministeriön hallinnonala (pääluokka 24)PDF-versio

Hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja yhteensä 1 298 milj. euroa, missä on lisäystä 22 milj. euroa vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Ulkoasiainministeriön pääluokan määrärahoista ulkoasiainhallinnon osuus on 17 %, kriisinhallinnan 6 %, kansainvälisen kehitysyhteistyön 70 %, ja muiden menojen 7 %.

Ulkoasiainministeriön toimintamenoihin ehdotetaan 196,2 milj. euroa. Ulkomaanverkoston vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta tehostetaan toiminnan entistä tarkemmalla kohdentamisella sekä edistämällä Suomen kansainvälisiä toimintoja hallitusohjelman linjausten mukaisesti. Voimavaroja keskitetään erityisesti niihin maihin ja alueisiin, joiden poliittinen ja taloudellinen merkitys on Suomen kannalta kasvamassa. Tietoturvallisuutta kehitetään kansainvälisten velvoitteiden asettamalta pohjalta Salve-hankkeessa.

Kriisinhallinta

Ulkoasiainministeriön hallinnonalan osuus suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoista on 62,8 milj. euroa hallinnonalan kehyksen mukaisesti. Siviilikriisinhallintaan ehdotetaan 17,4 milj. euroa. Määrärahaan sisältyy 0,4 milj. euron osuus rauhanvälittämiseen.

Sotilaallisissa ja siviilikriisinhallintaoperaatioissa arvioidaan olevan palkattua henkilöstöä v. 2013 yhteensä n. 530 henkilötyövuotta.

Kehitysyhteistyö

Kansainväliseen kehitysyhteistyöhön ehdotetaan yhteensä 1,1 mrd. euroa. Kehitysyhteistyömäärärahojen tason arvioidaan olevan v. 2013 0,55 % BKTL:sta. Ulkoasiainministeriön momentille 24.30.66 Varsinainen kehitysyhteistyö ehdotetaan myönnettäväksi yhteensä 892,6 milj. euroa sekä 1 248,9 milj. euron sitoumusvaltuuksia, joista aiheutuvat menot ajoittuvat vuoden 2013 jälkeisille vuosille. Varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahat, pl. yhteistoimintahankkeiden rahoitus, ovat euromääräisesti vuoden 2012 tasolla.

Kuten kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa linjattiin, korkotukiluotoista luovutaan. Korkotukiluotot on tarkoitus korvata muilla yksityisen sektorin yhteistyömuodoilla.

Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n (Finnfund) osakepääoman korottamiseen ehdotetaan yhteensä 10 milj. euron määrärahaa.

Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muihin menoihin ehdotetaan myönnettäväksi yhteensä 96,5 milj. euroa. Nykymuotoisen lähialueyhteistyön päättyessä v. 2012 ulkoasiainministeriön pääluokasta ehdotetaan 3,2 milj. euroa ohjattavaksi Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön. Toiminnassa painotetaan ensisijaisesti pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa sekä monenvälistä yhteistyötä pohjoisissa alueneuvostoissa sekä tuetaan Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa.