Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

4.4. VerotuetPDF-versio

Verotuet ovat verolainsäädännössä tukemistarkoituksessa määriteltyjä poikkeuksia verotuksen normaalista perusrakenteesta. Verotukia on n. 200 kappaletta, joista kaikkien euromääräistä arvoa ei ole mahdollista arvioida. Verotukien arvioidaan alentavan verotuottoja runsaalla 23 mrd. eurolla v. 2013. Valtion verotuottoihin tästä kohdistuu vajaat 16 mrd. euroa. Verotukien kokonaismäärää arvioitaessa on otettava huomioon, että osa tuista on päällekkäisiä, eikä verotuen poistaminen välttämättä lisää verotuloja vastaavalla määrällä, koska tuet vaikuttavat hintoihin ja käyttäytymiseen. Verotukia ja niiden vaikutuksia verotuottoihin on käsitelty verolajeittain tuloarvion selvitysosassa.

Eräitä verotukia ehdotetaan muutettavaksi v. 2013. Verotukia kasvattavat toimet kohdistuvat tuloverotukseen. Työtulovähennystä kasvatetaan ja listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettamaa korotetaan. Uusina verotukina esitetään sijoittajille listaamattomiin yrityksiin tehdyistä sijoituksista myönnettävää verovähennystä, osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseksi suunniteltua koulutus- ja hyvinvointivähennystä sekä kasvuun tähtäävän tuotekehityksen tueksi säädettävää tutkimus- ja kehittämistoiminnan verohyvitystä.

Vuoteen 2013 kohdistuu myös verotukia alentavia toimia. Asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaamista jatketaan ja turpeen sekä maakaasun verotukea pienennetään. Lisäksi yhteisöverotukseen esitetään korkojen vähentämisoikeuden rajaamista.

Vuotta 2013 koskevien veroperustemuutosten arvioidaan kasvattavan verotukien määrää nettomääräisesti n. 0,1 mrd. euroa.