Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Polisväsendet
       40. Invandring

Talousarvioesitys 2013

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av det effektivare förfarandet vid avlägsnande av personer som fått avslag på sin asylansökan ur landet.


2010 IV tilläggsb. 1 500 000
2010 budget 2 500 000
2009 bokslut 3 288 685
2008 bokslut 2 175 392