Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
              41. Metsäpuiden siemenhuolto
              43. Eräät korvaukset
              47. Pienpuun energiatuki
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 18 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää pienpuun energiatuesta annetun lain (101/2011) mukaisiin tukiin sekä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisiin energiapuun korjuutukiin, joilla edistetään pienpuun energiakäyttöä.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Pienpuun energiatuen tavoitteena on lisätä pienpuun energiakäyttöä ja turvata pienpuuhakkeen saatavuus lämpö- ja voimalaitoksille.

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen pienpuun energiatuesta annetun lain (101/2011) muuttamisesta. Esitys tulee sisältämään Euroopan yhteisön komission edellyttämät muutokset pienpuun energiatukijärjestelmään. Komission notifiointikäsittelyn ja siten hallituksen esityksen antamisen tarkkaa aikataulua ei voida arvioida. Ennen lain voimaantuloa energiapuun korjuun edistämistä tuetaan edelleen kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain perusteella.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon, että vuodelta 2012 ei siirtyne varoja käytettäväksi vuodelle 2013 (vuodelta 2011 arvioitiin siirtyväksi 9 750 000 euroa vuodelle 2012).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 3 000
HO-säästön supistuminen 7 750
Yhteensä 10 750

2013 talousarvio 18 000 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 7 250 000
2011 tilinpäätös 9 750 000