Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              20. Eläinlääkintähuolto
              41. Eräät korvaukset
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

41. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 6 448 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) mukaisten korvausten maksamiseen

2) enintään 4 880 000 euroa tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten hävittämisestä aiheutuneiden valtionapujen maksamiseen (VNA 96/2010)

3) maa- ja puutarhatalouden neuvontajärjestöjen ja tutkimuslaitosten kasvinterveyden riskinhallintaa edistäviin hankkeisiin

4) hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimiseen sekä avustusten maksamiseen kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain (896/1977) mukaisesti kasvinjalostajille jalostukseen ja kotimaisen kasvinjalostustoiminnan edistämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin sekä edellisiin vuosiin kohdistuviin menoihin ja korvauksiin.

Määräraha budjetoidaan valtionapujen osalta maksuperusteella.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta. Lainmuutoksen tavoitteena on ylläpitää hyvää kasvinterveydellistä tilaa kehittämällä kasvinterveydellistä riskinhallintaa ennaltaehkäisevästi neuvonnan ja tutkimuksen keinoin.

Tavoitteena on myös varmistaa, että tiloilla kuolleet tuotantoeläimet poistetaan eläinten ravintoketjusta (EU:n asetus 1069/2009).

Kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain 6 §:n mukaiseksi määrärahan vähimmäismääräksi on arvioitu 300 000 euroa, mitä vastaavat tulot on merkitty momentille 12.30.32. Kasvinjalostajille maksetaan kasvinjalostustukea jalostajan kehittämien lajikkeiden osalta.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kasvintuhoojien torjunta 938 000
Tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten hävittäminen (enintään) 4 880 000
Kasvinterveyden neuvonta ja riskinhallinnan kehittäminen 300 000
Kasvinjalostustoiminnan edistäminen 300 000
Hukkakauran torjuntasuunnitelmat 30 000
Yhteensä 6 448 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HO-säästö -500
Yhteensä -500

Momentin määräraha on muutettu kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.


2013 talousarvio 6 448 000
2012 talousarvio 6 948 000
2011 tilinpäätös 5 763 106