Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 19 142 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden sekä taiteilijaeläkkeisiin liittyvien perhe-eläkkeiden maksamiseen voimassa olevien valtioneuvoston päätösten mukaisesti sekä aiemmin myönnettyjen ylimääräisten taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeiden maksamiseen

2) enintään 1 015 000 euroa uusiin taiteilijaeläkkeisiin sekä taiteilijaeläkkeisiin liittyviin perhe-eläkkeisiin siten, että enintään saadaan myöntää täyttä eläkettä vastaavina 51 ylimääräistä taiteilijaeläkettä.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha on laskettu vuoden 2013 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2470).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvioitu toteutuma v. 2012 -584
Työeläkeindeksi (2,74 %) 493
Menosäästö (ylimääräiset sanomalehtimieseläkkeet) -126
Uudet taiteilijaeläkkeet (51 kpl) 796
Yhteensä 579

2013 talousarvio 19 142 000
2012 talousarvio 18 563 000
2011 tilinpäätös 16 693 370