Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 621 000 euroa.

Selvitysosa:Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se käyttöön. Varastokirjasto vastaa osaltaan valtakunnallisen kokoelmapolitiikan kehittämisestä. Toiminnan tarkoituksena on vähentää kaikkien Suomen kirjastojen kokoelmatilan tarvetta ottamalla vastaan niiden aineistoa.

Tunnuslukuja 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
         
Vastaanotetun aineiston määrä (hm) 4 303 4 817 4 500 6 000
Tilausten määrä 79 580 82 529 82 000 82 000
Sairauspäivien lkm/htv 17,4 15,9 <8 <8
Henkilötyövuodet 22,41) 19,7 18,8 18,8

1) Vuoden 2010 toteutuma ilman sairasloman sijaisuuksia sekä työllisyysvaroin ja ulkopuolisella rahoituksella palkattuja olisi 20,3.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 1 627 1 614 1 627
Bruttotulot 6 25 6
Nettomenot 1 621 1 589 1 621
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 91    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 79    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -10
Palkkausten tarkistukset 37
Vuokrien indeksitarkistus 18
Tuottavuustoimet -9
Hankintamenosäästö (HO) -4
Yhteensä 32

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).


2013 talousarvio 1 621 000
2012 II lisätalousarvio 20 000
2012 talousarvio 1 589 000
2011 tilinpäätös 1 609 000