Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 114 494 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja enintään 9 850 000 euroa valtionavustusten maksamiseen.

Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa on 21 435. Oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on 3 268,70 euroa ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen 2 360,73 euroa opiskelijaa kohden.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää myös korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Peruskoulutuksen laskennalliset kustannukset (opiskelijat * yksikköhinta) 92 716 000
— kunnallinen ammatillinen koulutus (9 680 * 7 032 €) 68 073 000
— yksityinen ammatillinen koulutus (3 330 * 7 398 €, sis. alv ) 24 643 000
Kuntien rahoitusosuus -53 877 000
Lisäkoulutus  
— ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus (16 744 * 3 268,70 €) 54 731 000
— muu lisäkoulutus (4 691 * 2 360,73 €) 11 074 000
— valtionavustus tuettuun oppisopimuskoulutukseen ja muuhun kehittämiseen (enintään) 850 000
— valtionavustus korotettuun koulutuskorvaukseen 5 000 000
— valtionavustus korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen (enintään) 4 000 000
Yhteensä 114 494 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toiminnan laajuuden muutos (määräaikaisen lisäyksen päättyminen) -7 100
Menosäästö (HO) -24 000
Korotettu koulutuskorvaus (yhteiskuntatakuu) 5 000
Yhteensä -26 100

2013 talousarvio 114 494 000
2012 talousarvio 140 594 000
2011 tilinpäätös 131 081 928