Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
              69. Maksut Euroopan unionille
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

87. Suomen osuus Euroopan investointipankin peruspääoman korottamisesta (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 63 918 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Euroopan investointipankin peruspääoman korottamisesta aiheutuvan Suomen maksuosuuden maksamiseen.

Valtuus

Vuonna 2013 saadaan sitoutua Euroopan investointipankin peruspääoman korotukseen, josta aiheutuu menoja vuosina 2013—2015 yhteensä 127 834 500 euroa.

Selvitysosa:Euroopan investointipankin hallintoneuvosto on kokouksessaan 24.7.2012 päättänyt esittää pankin valtuustolle pankin maksetun pääoman korottamista 10 000 000 000 eurolla 11 619 949 450 eurosta 21 619 649 450 euroon. Tällöin pankin merkitty pääoma nousee 232 392 989 000 eurosta 242 392 989 000 euroon. Suomen osuus merkitystä pääomasta on korotuksen jälkeen 3 098 617 500 euroa. Korotus on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2013. Suomen osuudesta on viimeistään 31.3.2013 maksettava vähintään 63 917 250 euroa.

Vuosina 2014 ja 2015 maksetaan kumpanakin vuonna 31 958 625 euroa.


2013 talousarvio 63 918 000