Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

13. Valtion IT-palvelukeskukselle yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotoista aiheutuvat kulut (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 649 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin määrärahaa käytetään Valtion IT-palvelukeskuksessa yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotoista virastoille aiheutuvien kulujen alentamiseen. Käyttöönotot sovitaan asiakaskohtaisesti. Määrärahaa käytetään seuraaviin kärkihankkeisiin:

— valtion yhteinen turvallinen tietoliikenneratkaisu (VY-verkko)

— valtion yhteinen viestintäratkaisu (VyVi)

— virkamiehen tunnistaminen (Virtu)

— valtion yhteinen työasemaratkaisu

— valtion yhteinen integraatiopalvelu (VIA).

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet Toimenpiteet
   
Palveluiden laajennukset uusien palveluiden osalta onnistuvat hallinnonaloittain suunnitellun aikataulun mukaisesti kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Palveluiden käyttöönottojen myötä päällekkäinen toiminta vähenee IT-palvelutuotannossa sekä valtionhallinnon kokonaiskustannukset alenevat. — Päivitetään palveluiden toteutussuunnitelmat valtiotasoisesti ja asiakaskohtaisesti huomioiden JulkICT-strategia.
— Sovitaan Valtion yhteisten strategisten järjestelmien (VIP V5-palvelut poislukien työasemapalvelut ja Valda) käyttöönotoista virastoissa ja laitoksissa: Virtuun uusia asiakkaita kahdeksalta hallinnonalalta, VyVin käyttöönottoja yhdeksällä hallinnonalalla ja VY-verkko on laajassa käytössä. VIA:an uusia liittymiä 55 kappaletta.
—Toteutetaan käyttöönottojen tehokas läpivienti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -466
Työasemaratkaisun viivästyminen -1 151
Valdan lakkauttaminen -1 526
Yhteensä -3 143

2013 talousarvio 1 649 000
2012 talousarvio 4 792 000