Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 60 624 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

2) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

3) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

4) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

5) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

6) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin sekä kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

7) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

8) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

9) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

10) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin

11) Suomen osallistumisesta Quick Impact (QIP)-projekteihin Afganistanissa aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 527 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 264 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 685 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 13 192 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 46 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 4 963 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 13 421 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 195 000
13. Atalanta-operaation menot 4 225 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 7 520 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 11 586 000
Yhteensä 60 624 000

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon valtioneuvoston vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (VNS 2009) täytäntöönpanon yhteydessä tehdyn lisämäärärahan kohdennuksen tarkistus.

Määräraha on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2013. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan vuonna 2013 olevan noin 400 sotilasta. Kriisinhallinnan kustannusten korvaukset ja muut tulot tuloutetaan momentille 12.27.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Varalla-kohdan lisämääräraha vuonna 2013 562
Siirto momentille 27.10.18 -5 000
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %) 970
Vuoden 2011 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus 1 000
Yhteensä -2 468

2013 talousarvio 60 624 000
2012 II lisätalousarvio -10 400 000
2012 talousarvio 63 092 000
2011 tilinpäätös 59 474 000