Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              (88.) Osakehankinnat
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 19 724 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) puolustusministeriön uusittujen toimitilojen jatkokehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet1)

Toiminnallinen tehokkuus 2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
arvio
       
Taloudellisuus      
Menot tulosalueittain (1 000 euroa)      
Puolustuspolitiikka 1 625 1 850 2 000
Sotilaallinen maanpuolustus 845 950 1 030
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 780 790 870
Sotilaallinen kriisinhallinta 142 200 230
Ohjaustoiminnot 6 515 6 750 7 050
Tukitoiminnot 9 030 9 135 9 085
Yhteensä 18 937 19 675 20 265
       
Tuottavuus      
Henkilötyövuodet tulosalueittain      
Puolustuspolitiikka 16 17 20
Sotilaallinen maanpuolustus 7 8 9
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 6 6 7
Sotilaallinen kriisinhallinta 2 2 3
Ohjaustoiminnot 42 44 50
Tukitoiminnot 64 61 58
Yhteensä 137 138 147

1) Muunnettu 1.1.2012 alkaen voimaan tulleiden tulosalueiden toimintojen mukaisiksi. Tiedot ovat kassamenopohjaisia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,51 3,5 3,5
— naiset 3,40    
— miehet 3,63    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -43
Palkkausten tarkistukset 369
Siirto momentilta 27.10.01 ( 9 htv) 720
Yhteensä 1 046

2013 talousarvio 19 724 000
2012 II lisätalousarvio 195 000
2012 talousarvio 18 678 000
2011 tilinpäätös 18 906 000