Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 76 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkovartiolaivan hankintaan sekä hankinnan hallinto-, matka- ja suunnittelukuluihin

2) Rajavartiolaitoksen AB/B 412 helikopterien uusimiseen

3) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterin modifikaatioon ja G-huoltoon

4) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin.

Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Momentille voidaan myös tulouttaa sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Selvitysosa:Momentille 26.01.22 arvioidaan saatavan kirjaus- ja käyttöoikeutta ulkorajarahaston 2010—2012 vuosiohjelmista vuonna 2013 kaksimoottoristen helikoptereiden hankintaan noin 1 500 000 euroa ja partioveneiden hankintaan noin 866 000 euroa.

Vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa myönnettiin Rajavartiolaitokselle tilausvaltuus yhden ulkovartiolaivan hankintaan sekä 3 000 000 euroa laivan suunnitteluun ja hankinnan valmisteluun. Tilausvaltuus uusittiin vuoden 2010 ensimmäisessä lisätalousarviossa sekä vuoden 2011 talousarviossa sekä korotettiin vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarviossa. Hankinta ajoittuu vuosille 2009—2013 ja sen kokonaiskustannusarvio on 97 000 000 euroa.

Vuoden 2011 talousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AB/B 412 helikopterien uusimiseen, tilausvaltuus uusittiin vuoden 2012 talousarviossa. Hankinnan kokonaiskustannusarvio on 62 000 000 euroa. Hankinnasta saa aiheutua menoja vuoden 2013 jälkeen yhteensä 18 000 000 euroa. Hankkeeseen haetaan rahoitusta EU:n ulkorajarahaston 2012 ja 2013 vuosiohjelmista yhteensä 12 000 000 euroa.

Vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AS 322 Super Puma meripelastushelikopterin modifikaatioon ja G-huoltoon. Valtuuden perusteella tehtiin vuonna 2012 sopimus modifikaatiosta ja huollosta. Hanke ajoittuu vuosille 2012—2017 ja sen kokonaiskustannusarvio on 33 710 000 euroa. Hankinnasta saa aiheutua menoja vuoden 2013 jälkeen yhteensä 31 710 000 euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 Yhteensä vuodesta
2013 lähtien
           
AB/B 412 helikopterikaluston korvaaminen 22 000 18 000 - - 40 000
Super Puma modifikaatio ja G-huolto 2 000 - 4 710 27 000 33 710
Ulkovartiolaivahankinta 52 000 - - - 52 000
Menot yhteensä 76 000 18 000 4 710 27 000 125 710

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 34 000
Yhteensä 34 000

2013 talousarvio 76 000 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 42 000 000
2011 tilinpäätös 24 910 000