Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       24. Tiehallinto
       30. Merenkulkulaitos
       40. Ratahallintokeskus
       80. Ilmatieteen laitos
       81. Merentutkimuslaitos

Talousarvioesitys 2013

50. IlmailulaitosPDF-versio

Luvun perusteluja muutetaan siten, että kohdassa 4. Omaisuuden luovuttaminen Ilmailulaitokselle siirrettävän omaisuuden arvo on noin 13 milj. euroa ja että Ilmailulaitos saa luovuttaa käyvällä hinnalla perustettavalle Ilmailulaitoksen omistukseen kokonaan tulevalle tytäryhtiölle vuonna 2003 puolustusministeriöltä Ilmailulaitokselle vuoden 2003 alusta siirtyvää varallisuutta enintään 13,0 milj. euron arvosta.

Selvitysosa:Ilmailulaitokselle puolustusministeriöltä siirtyvän omaisuuden arvo on tarkentunut valmistelun edetessä. Omaisuuden arvo on noin 5 milj. euroa vuoden 2003 talousarviossa esitettyä arviota suurempi.