Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              04. Tutkimus ja kehittäminen
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

02. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Oikeusrekisterikeskuksesta, jolla kumotaan nykyisin voimassa oleva samanniminen säädös (1287/1995). Tavoitteena on organisoida oikeusministeriön hallinnonalan tietotekniikan palvelutuotanto uudelleen siten, että 1.4.2013 lukien oikeushallinnon tietotekniikkakeskus huolehtisi kustannustehokkaasti hallinnonalan perustietotekniikasta tilaajasektoreille tuotteistettuna palveluna ja Oikeusrekisterikeskus (momentilla 25.01.03) huolehtisi toiminnallisesti vaikuttavasti oikeusministeriön hallinnonalan tiedonhallinnasta, tietovarannoista, oikeushallinnon rekisterinpidosta, varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta sekä hallinnonalan ydintoimintaan liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä ja tuotannosta yhteistyössä tilaajasektoreiden kanssa. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta siirrettäisiin Oikeusrekisterikeskukseen tietojärjestelmiin, niiden palvelutuotantoon ja kehittämiseen liittyvät tehtävät, näihin liittyvät hallinnolliset tehtävät sekä tehtäviä hoitavat henkilöt (noin 60 henkilöä, vuonna 2013 noin 45 htv). Muutoksen päätavoitteena on tuoda tietojenkäsittelyn kehittäminen lähelle ydintoiminnan kehittämistä. Sekä siirrettävät tehtävät että oikeushallinnon tietotekniikkakeskukseen jäävät tehtävät rahoitettaisiin edelleen kokonaan palvelumaksuilla.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 6 759 7 500 15 824
Bruttotulot 6 758 7 499 15 823
Nettomenot 1 1 1
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1    

2013 talousarvio 1 000
2012 talousarvio 1 000
2011 tilinpäätös 1 000