Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              04. Tutkimus ja kehittäminen
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 718 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 25 954 26 254 27 118
Bruttotulot 927 30 400
Nettomenot 25 026 26 224 26 718
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 206    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 142    

Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain (%)

   
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä 7
Säädösvalmistelu 20
EU- ja kansainvälinen yhteistyö 15
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen 16
Ministeriön muut hallintotehtävät 3
Ministeriön sisäinen hallinto 24
Palkallinen poissaolo 15

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -104
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -97
Palkkausten tarkistukset 700
Kielistrategian toimeenpano (kertameno) 150
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö 125
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -1
Vuoden 2012 kertaluonteinen siirto momentilta 31.01.01 21
Vuoden 2012 kertaluonteinen määräraha (kansalaisaloitteiden käsittelyn järjestäminen) -300
Yhteensä 494

2013 talousarvio 26 718 000
2012 II lisätalousarvio 358 000
2012 talousarvio 26 224 000
2011 tilinpäätös 25 962 000