Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
         (20.) Lähialueyhteistyö
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 693 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen varatusta määrärahasta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 249 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 51 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus 509 000
Suomen YK-liitto 300 000
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi 75 000
Saamelaisneuvosto 75 000
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt 30 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa 65 000
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU 100 000
Suomen Atlantti-seura 94 000
Crisis Management Initiative ry 410 000
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat järjestöt 35 000
Yhteensä 1 693 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt -15
Suomen Atlantti-seura -6
Crisis Management Initiative ry -40
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi -5
Suomen YK-liitto -15
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus -6
Kuurojen liitto -50
Yhteensä -137

2013 talousarvio 1 693 000
2012 talousarvio 1 830 000
2011 tilinpäätös 1 850 364