Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 079 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuuspalveluihin

2) tulevaisuusselontekoihin

3) EU-tiedonhallintaan

4) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
esitys
   
Bruttomenot 32 104
Bruttotulot 25
Nettomenot 32 079

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -72
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -92
Palkkausten tarkistukset 582
PTJ hankerahan vähennys -157
KIEKU kertaluonteinen hankeraha -200
Edustustilojen vuokrankorotukset 112
Tiedotustilan vuokravaikutus 32
Toimintamenomomentin nettobudjetointi -25
Vuokrarahoituksen siirto momentilta 28.01.01 40
Uuden hallituksen virkamiespalvelut 175
Yhteensä 395

2013 talousarvio 32 079 000
2012 II lisätalousarvio 396 000
2012 talousarvio 31 684 000
2011 tilinpäätös 28 483 000