Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

02. Tasavallan presidentin kansliaPDF-versio

Selvitysosa:Tasavallan presidentin kansliasta annetun lain (100/2012) mukaisesti kanslian tehtävänä on avustaa tasavallan presidenttiä hänen tehtävänsä hoidossa, järjestää tasavallan presidentin ja hänen perheensä tarvitsemat palvelut sekä huolehtia tasavallan presidentin ja hänen käytössään olevien tilojen turvallisuudesta. Lisäksi tasavallan presidentin kanslia järjestää tarvittavat hallintopalvelut.

Tasavallan presidentin kanslia järjestää eläkkeellä oleville presidenteille tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain (40/1994) mukaiset palvelut.

Tasavallan presidentin kanslia on valtion kiinteistöyksikkö, joka huolehtii ja vastaa Presidentinlinnan, Mäntyniemen virka-asunnon ja Kultarannan huvilatilan kiinteistöjen ylläpidosta sekä tarpeellisista ja välttämättömistä vuosi- ja peruskorjauksista sekä perusparannuksista.

01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 918 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen sekä vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja pääasiassa asuntojen vuokrauksesta ja Kultarannan viljelytoiminnasta. Lisäksi vähäisiä tuloja kertyy muun muassa henkilöstöruokailusta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 8 045 10 127 8 968
Bruttotulot 65 100 50
Nettomenot 7 980 10 027 8 918
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 91    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 765    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 191
Presidentin virkakauden vaihtumisesta aiheutunut kertaluonteinen lisäys v. 2012 -1 300
Yhteensä -1 109

2013 talousarvio 8 918 000
2012 II lisätalousarvio 109 000
2012 talousarvio 10 027 000
2011 tilinpäätös 8 654 000

02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain (40/1994) 1 §:n 2 momentin mukaisten eläkkeellä olevien presidenttien käytettäväksi osoitetuista palveluista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläkkeellä olevien presidenttien määrän kasvu huomioitu koko vuodelta 40
Yhteensä 40

2013 talousarvio 600 000
2012 talousarvio 560 000
2011 tilinpäätös 299 071

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 500 000 euroa.


2013 talousarvio 5 500 000
2012 talousarvio 3 500 000
2011 tilinpäätös 1 004 748

75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 21 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Presidentinlinnan, Mäntyniemen virka-asunnon ja Kultarannan huvilatilan tarpeellisiin peruskorjauksiin ja -parannuksiin. Määrärahaa saa käyttää myös kyseisten hankkeiden valmistelun, suunnittelun ja toteuttamisen kanslian varsinaiselle toiminnalle aiheuttamiin lisäkustannuksiin, kuten väistötilojen vuokrauksesta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Presidentinlinnan peruskorjaukset 27 000
Mäntyniemen virka-asunnon peruskorjaukset 200
Kultarannan huvilatilan peruskorjaukset 500
Edelliseltä vuodelta siirtyvä erä -6 000
Yhteensä 21 700

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 19 700
Yhteensä 19 700

2013 talousarvio 21 700 000
2012 talousarvio 2 000 000
2011 tilinpäätös 6 700 000