Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Tasavallan presidentti
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Presidentin palkkio ja käyttövarat (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 359 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain (1152/2011) mukaisten menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää muista kuin toimintamenomomentille tai momentille 22.01.20 budjetoiduista presidentin järjestämistä tilaisuuksista tai presidentin toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vuonna 2012 korotettu palkkio maksetaan koko vuodelta 6
Yhteensä 6

2013 talousarvio 359 000
2012 talousarvio 353 000
2011 tilinpäätös 297 000