Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
              29. Arvonlisäveromenot
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 582 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveromenojen säästö (toimintamenot) -58
Yhteensä -58

2013 talousarvio 582 000
2012 talousarvio 640 000
2011 tilinpäätös 582 085