Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
              29. Arvonlisäveromenot
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 257 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on tuloina otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaus- ja ilmoitustuotot sekä tutkimusten projektimäärärahat jo tehtyjen sopimusten perusteella.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 3 732 3 368 3 487
Bruttotulot 498 126 230
Nettomenot 3 233 3 242 3 257
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 431    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 307    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimitilavuokrien hinta/kustannustarkistukset 15
Yhteensä 15

2013 talousarvio 3 257 000
2012 talousarvio 3 242 000
2011 tilinpäätös 3 109 000